Phương pháp tự giải sao tốt nhất năm Giáp Thìn 2024 là gì?

Dâng sao giải hạn là tập quán khá phổ biến, một trong những sinh hoạt tín ngưỡng của người dân nhiều địa phương trong dịp đầu năm mới.

Theo sách Ngọc Hạp ký, các sao xấu chiếu mệnh hàng năm cần hóa giải gồm Thái bạch, Thổ tú, Hỏa tinh (Vân hán), La hầu, Kế đô. Các sao Thái dương, Thái âm, Mộc đức, Thủy diệu là sao tốt. 

Để biết năm nay sao nào là sao chiếu mệnh của mình, trước hết hãy tính tuổi theo âm lịch (tuổi ta), tức là tuổi tính theo dương lịch cộng với 1. Nếu số tuổi lớn hơn 9 thì cộng các chữ số lại với nhau cho đến khi được số có 1 chữ số. Tra số sao tương ứng là sao chiếu mệnh trong năm.

Ví dụ: Tính tuổi để biết sao chiếu mệnh của người sinh năm 1985 như sau:

2024 – 1985 = 39 + 1 = 40 (tuổi ta). Do 40 lớn hơn 9 nên ta lấy 4 + 0 = 4. Như vậy người sinh năm 1985 năm 2024 tuổi âm lịch là 40 tuổi, số sao chiếu mệnh là số 4. Tra theo số sao thì nam sao Thái bạch, nữ sao Thái âm (xem bảng A).

Bảng A (đối chiếu sao chiếu mệnh và số tương ứng)

Đầu năm, nếu có nhu cầu giải sao, chúng ta nên đến các chùa dâng hương lễ Phật, tâm niệm những điều tốt đẹp, bình an cho bản thân và mọi người; chủ động hành thiện tích phúc. Đây là một trong những phương pháp tự giải sao tốt nhất.

Những người cẩn thận có thể nhờ nhà chùa làm lễ giải sao hoặc căn cứ ngày giờ giáng trần của các sao để làm lễ hóa giải. Cần lưu ý rằng kết quả giải sao phụ thuộc vào suy nghĩ, hành động của mỗi người.

Những người luôn có suy nghĩ và hành động hướng đến sự tốt đẹp, vì lợi ích của bản thân và mọi người sẽ được quý nhân phù trợ. Chính khí mạnh thì tà khí không thể xâm phạm, có giải sao hay không cũng không quan trọng. Những người chỉ muốn tổn người lợi mình thì dẫu có giải sao, cầu cúng khắp nơi cũng tốn công vô ích.