TP. HCM: Sổ hồng được cấp cho hơn 22.000 căn nhà

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, cơ quan này đặt mục tiêu đến ngày 25/12/2023 cấp được 22.000 sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án trong năm 2023. Kết quả, 22.147 căn nhà đã được thành phố cấp sổ hồng.
TP. HCM ban hành Kế hoạch 3981 để đẩy mạnh cấp sổ hồng

Ngày 11/5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã ban hành Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đối với các án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố (Kế hoạch 3981). Kế hoạch được thành lập ngay sau buổi giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố về công tác cấp sổ hồng.

Thời điểm này, TP. HCM còn 81.085 căn nhà thương mại chưa được cấp sổ hồng tại 335 dự án nhà ở. Để đẩy nhanh việc giải quyết cấp sổ hồng cho hàng chục nghìn căn nhà trên, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã chia thành 6 nhóm vướng mắc chính.

Tính đến tháng 9/2023, tức sau 4 tháng triển khai Kế hoạch 3981, đã có 3.812/81.085 căn nhà được cấp sổ hồng, đạt tỷ lệ 4,7%. Nâng tổng số căn nhà tại các dự án nhà ở thương mại được cấp sổ hồng lên con số 191.101. Trước đó, 110.016 căn nhà đã được thành phố cấp sổ hồng.

Ngay khi phân loại được từng nhóm vướng mắc theo Kế hoạch 3981, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM bước đầu xác định được hướng tháo gỡ cho gần 12.000 căn nhà và 5 dự án. Chỉ hai nhóm vướng mắc gồm các dự án có loại hình bất động sản mới và các dự án đang bị thanh tra hoặc điều tra là vẫn chưa giải quyết.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác định được các nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm trễ trong công tác cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở đã được thẩm định đủ điều kiện. Trong gần 80.000 căn nhà chưa được cấp sổ hồng, có đến 30.896 căn do chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ. Kế hoạch 3891 vừa được triển khai thì đã có 6.895 căn nộp hồ sơ cấp sổ hồng, chiếm tỷ lệ 22,3%.

Trong hai nhóm chưa giải quyết cấp sổ hồng, có hơn 10.000 căn nhà tại 29 dự án vướng mắc loại hình bất động sản mới và hơn 8.200 căn tại 18 dự án đang bị thanh tra hoặc điều tra.

22.147 căn nhà đã được TP. HCM cấp sổ hồng trong năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, tính đến ngày 25/12/2023, cơ quan này đặt mục tiêu cấp 22.000 sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án trong năm 2023. Kết quả, 22.147 căn nhà đã được thành phố cấp sổ hồng, đạt 101% mục tiêu đề ra.

Với việc thu thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ liên quan đến thủ tục cấp sổ hồng, TP. HCM ước tính thu được 7.781 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước năm 2023. Ngoài ra, tạo nguồn vốn 755.510 tỷ đồng phát triển kinh tế từ giá trị thế chấp, giá trị đăng ký biến động đất đai.

Đánh giá về kết quả bước đầu đạt được, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cho biết, kế hoạch này mang tính bước ngoặt và đã thực sự đi vào thực tiễn. Bởi Kế hoạch 3981 đã tác động trực tiếp và tạo chuyển biến tích cực đến công tác cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) tại các dự án nhà ở thương mại tại TP. HCM.

Ông Thắng cũng chia sẻ, việc phân loại các dự án vướng mắc thành từng nhóm nhằm đề ra những nội dung kiến nghị cụ thể, đảm bảo khả thi và đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp. 

Ông Thắng chia sẻ thêm, bên cạnh những hiệu quả đạt được, tiến độ thực hiện Kế hoạch 3981 đối với một số nhóm vướng mắc chưa như kỳ vọng vì các nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Sang năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Thuế Thành phố đẩy nhanh tiến độ xác định nghĩa vụ tài chính của người mua nhà tại các dự án, đôn đốc các chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp sổ hồng. Đồng thời, sẽ làm việc từng nội dung vướng mắc cụ thể đến cơ quan cấp trên để đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người dân.