Xe cơ giới đã qua cải tạo vẫn đăng kiểm bình thường

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, các phương tiện đã qua cải tạo vẫn được tiến hành đăng kiểm bình thường, tuy nhiên phần nội dung cải tạo xe sẽ được lưu vào biên bản kiểm tra.
dang-kiem-xe-cai-tao-1-1713225201.jpg
Các trung tâm đăng kiểm không được từ chối kiểm định cho xe cải tạo

Thông tư 43/2023/TT-BGTVT quy định, việc nghiệm thu phương tiện cải tạo là một phần trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm Thông tư 432023/TT-BGTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị đăng kiểm, các đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ không được tự ý, tùy tiện đưa ra các yêu cầu không có trong quy định về cải tạo xe cơ giới do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Cục cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân trên không được từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Trường hợp để xảy ra sai phạm, Cục sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Cục Đăng kiểm, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi đi đăng kiểm, xe đã qua cải tạo hoặc phương tiện đã có sự thay đổi nhưng thuộc các trường hợp không được coi là cải tạo quy định tại Thông tư 43 và trong hồ sơ thẩm định không có nội dung này (như bọc thêm tôn phần khung mui của xe mui phủ…) thì các đơn vị đăng kiểm vẫn tiến hành thực hiện nghiệm thu. Tuy nhiên, phần nội dung thay đổi không được coi là cải tạo sẽ được ghi nhận vào Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

dang-kiem-xe-cai-tao-1713225201.jpg
Phần thay đổi của phương tiện sẽ được ghi nhận vào Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Thông tư 43 cũng đã bỏ quy định thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và giấy chứng nhận cải tạo. Do đó, các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo và hồ sơ thiết kế đã được cấp trước thời điểm Thông tư 43 có hiệu lực (ngày 15/02/2024) sẽ tiếp tục được sử dụng để thi công, nghiệm thu.

Trường hợp trung tâm đăng kiểm nhận được văn bản đồng ý sử dụng chung hồ sơ thiết kế của cơ sở thiết kế, cơ quan thẩm định thiết kế sẽ thực hiện việc cập nhật trên chương trình phần mềm quản lý công tác cải tạo xe cơ giới, tương tự như việc thực hiện cấp văn bản cho phép mà các đơn vị đã thực hiện trước đây.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện cơ quan này đã cập nhật mẫu Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế, Giấy chứng nhận cải tạo trên Chương trình cải tạo để hỗ trợ các đơn vị đăng kiểm nhập liệu quá trình nghiệm thu xe cơ giới cải tạo và các Sở Giao thông vận tải thực hiện nhập liệu quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế. Các đơn vị trên có thể in ấn trực tiếp mẫu giấy chứng nhận từ Chương trình cải tạo.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định 1.277.385 lượt phương tiện, trong đó có 1.074.076 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn và 203.309 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại.