Hà Nội: Phương tiện mới đăng kiểm có thể bị kiểm định lại ngẫu nhiên

Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ chọn ngẫu nhiên trong số các phương tiện vừa được kiểm định để thực hiện kiểm tra đánh giá lại. Sau đó, Sở Giao thông vận tải sẽ so sánh kết qua thu được với kết quả kiểm tra trước đó xem có đúng và đạt yêu cầu đăng kiểm hay không.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị vừa lên kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, việc kiểm tra, đánh giá lại sẽ được thực hiện tại đơn vị đăng kiểm khác, tại nơi phương tiện đang dừng đỗ hoặc phương tiện sẽ được đưa trở lại đơn vị đăng kiểm để kiểm tra, đánh giá lại.

Với đơn vị đăng kiểm, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Đồng thời, đối chiếu với lần đánh giá cơ sở vật chất gần nhất để xem xét sự thay đổi.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng kiểm tra, đánh giá thiết bị, dụng cụ kiểm tra về tình trạng hoạt động, cùng với đó là việc thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định, cơ cấu tổ chức, nhân lực và quy trình kiểm định.

Phương tiện mới đăng kiểm có thể bị kiểm định ngẫu nhiên lại

Với phương tiện, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ đánh giá hồ sơ và dữ liệu kiểm định bằng phương pháp xác suất tối thiểu 3 tháng, mỗi tháng kiểm tra tối thiểu 10 hồ sơ. Hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ thông tin của các loại phương tiện do đơn vị đã thực hiện kiểm định; dữ liệu điện tử lưu trữ, dữ liệu lưu trữ hình ảnh từ camera giám sát.

Một điểm đặc biệt cần quan tâm là Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá lại kết quả kiểm định. Theo đó, tại một trạm đăng kiểm, đoàn kiểm tra sẽ chọn ngẫu nhiên trong số các phương tiện vừa được kiểm định để thực hiện việc kiểm tra đánh giá lại. Sau đó, Sở Giao thông vận tải sẽ so sánh kết qua thu được với kết quả kiểm tra trước đó.

Trường hợp đoàn kiểm tra phát hiện nghi vấn phương tiện tại thời điểm kiểm định có dấu hiệu sai khác với hồ sơ kiểm định nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định thì Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tìm phương tiện. Sau đó, phương tiện này sẽ được kiểm tra, đánh giá lại và so sánh với kết quả kiểm định trước đó của đơn vị đăng kiểm.