Hà Nội: Hàng trăm cây xanh bị di dời, đốn hạ làm đường sắt.

Kim Thu