2 tháng đầu năm có 7.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành

Trong 2 tháng đầu năm, đã có 13 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị gần 7.500 tỷ đồng, gấp 8,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là cách nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn với những khoản vay trung và dài hạn, giúp giảm tối đa chi phí; đồng thời tăng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường trong bối cảnh hiện nay.