3 khu "đất vàng" tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang được khẩn trương định giá

Tại TP. Vũng Tàu, 3 khu "đất vàng" đang được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chào giá dịch vụ tư vấn giá đất.

Để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá 3 khu "đất vàng" tại TP. Vũng Tàu, gồm 1 khu đất y tế và 2 khu đất thương mại, vừa qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có thông báo đến các đơn vị tư vấn thẩm định giá, chào giá dịch vụ tư vấn giá đất. 

Nếu có nhu cầu, trước ngày 23/2 các đơn vị tư vấn thẩm định giá có thể gửi hồ sơ năng lực tới Sở TN&MT tỉnh. Thời gian thẩm định và cung cấp chứng thư thẩm định giá đất của khu đất kể từ khi ký hợp đồng sẽ không quá 10 ngày.

Khu đất thứ nhất cần định giá để xác định giá khởi điểm đấu giá là khu đất ở Mũi Nghinh Phong (P.2, TP. Vũng Tàu). Khu đất có tổng diện tích 138.389,4m2 là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm.

Khu đất gần 4ha tại Mũi Nghinh Phong, P.11, TP.Vũng Tàu nằm trong kế hoạch bán đấu giá năm 2024. (Ảnh: Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Theo quy định, chi phí phục vụ công tác định giá khu đất khoảng 83 triệu đồng, bên trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất này sẽ phải trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.

Khu đất thứ hai có địa chỉ tại P.11 (TP Vũng Tàu) với mục đích sử dụng là đất cơ sở y tế. Khu đất có diện tích 39.260,7m2, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày công nhận kết quả trúng đấu giá.

Hiện tại đây là khu đất trống, không có tài sản gắn liền với đất hay hạ tầng kỹ thuật. Chi phí định giá khu đất này gần 57.5 triệu đồng và bên trúng đấu giá sẽ phải trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. 

TP. Vũng Tàu

Khu đất tiếp theo cần phải xác định giá đất cụ thể là khu đất ở P. Tam Thắng (TP. Vũng Tàu). Khu đất có mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ với tổng diện tích 28.628,5m2 tại P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu. Thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày công nhận kết quả đấu giá. 

Tương tự hai khu đất trên, bên trúng đấu giá khu đất này sẽ phải trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Chi phí phục vụ công tác xác định giá khu đất này khoảng 50.5 triệu đồng.