Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Dù kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chưa diễn ra, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra những thông tin vô cùng quan trọng cho đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
cau-truc-de-thi-1-1709955038.jpg
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ có 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn lựa chọn

Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 hay còn được gọi là chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong kỳ thi này, học sinh thi 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn lựa chọn. Môn lựa chọn, thí sinh chủ động chọn trong số 9 môn học là lịch sử, ngoại ngữ, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành quy định về cấu trúc định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Theo đó, toán và 2 môn tự chọn thi trắc nghiệm, còn ngữ văn thi tự luận.

Cụ thể, ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất với thời gian thi là 120 phút. Đề thi ngữ văn gồm hai phần là đọc hiểu và viết. Phần đọc hiểu chiếm 4 điểm, phần viết chiếm 6 điểm. Điểm tối đa là 10. Thời gian làm bài là 120 phút.

Với các đề thi trắc nghiệm, riêng môn toán có thời gian thi 90 phút, các môn khác thi trong 50 phút. Cấu trúc các đề thi trắc nghiệm được chia làm 2 hoặc 3 phần gồm nhiều câu hỏi. Phần I: Các câu hỏi dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho 4 phương án chọn 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Phần II: Các câu hỏi dạng thức trắc nghiệm đúng - sai được với mỗi câu hỏi được chia 4 ý. Tại mỗi ý này, thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai. Điểm được tính: Đúng 1 ý được 0,1 điểm, đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 điểm, lựa chọn chính xác cả 4 ý được 1 điểm.

Phần III: Các câu hỏi dạng thức trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh sẽ tích vào các ô đáp án lựa chọn. Mỗi đáp án đúng được sẽ được tính 0,25 điểm. Riêng môn toán, mỗi đáp án đúng được tính 0,5 điểm. Tổng điểm tối đa của mỗi bài thi trắc nghiệm là 10.

cau-truc-de-thi-1709955038.jpg
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm, đề thi môn toán sẽ có 22 câu hỏi được chia làm ba phần: Phần I 12 câu, phần II 4 câu và phần III 6 câu.

Đề các môn sinh học, hóa học, vật lý và địa lý sẽ có 28 câu với phần I là 18 câu, phần II 4 câu và phần III gồm 6 câu.

Đề môn giáo dục kinh tế - pháp luật, lịch sử và công nghệ cũng có 28 câu chia làm 2 phần: Phần I có 24 câu và phần II có 4 câu.

Đề môn tin học có 30 câu cũng chia làm 2 phần với phần I là 24 câu và phần II 6 câu. Lưu ý, 6 câu của phần II chia thành 2 câu dành cho mọi thí sinh, 2 câu dành cho thí sinh theo định hướng khoa học máy tính và 2 câu dành cho thí sinh theo định hướng tin học ứng dụng.

Riêng đề môn ngoại ngữ gồm 40 câu đều thuộc hình thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn.

Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vẫn theo hình thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian làm bài trên toàn quốc. Phương thức xét công nhận tốt nghiệp sẽ kết hợp giữa đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngoài ra, những thí sinh trượt tốt nghiệp trong kỳ thi năm 2024 và những năm trước đó khi thi lại vào năm 2025 thì sẽ có đề riêng, đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.