Danh sách 10 bệnh viện đạt chất lượng cao ở Hà Nội

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã tổng kết công tác quản lý chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh, nhân viên y tế năm 2023. Qua đó, ghi nhận 10 bệnh viện đạt chất lượng cao bao gồm bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Đa khoa Xanh Pôn, Tim Hà Nội, Thanh Nhàn, Đa khoa Hà Đông, Đa khoa Đức Giang, Đa khoa Quốc tế Vinmec, Đa khoa Tâm Anh, Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh và Việt Pháp Hà Nội.