Đề xuất hạn chế mua bán vàng miếng bằng tiền mặt

Nghị định 24 ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã mang lại những kết quả tích cực, quan trọng đối với thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần chống USD hóa, vàng hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vàng không ngừng tăng cao, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM đề xuất chỉnh sửa bổ sung Nghị định 24 nhằm tránh tạo ra độc quyền và lợi ích nhóm.