Doanh nghiệp bất động sản “đua nhau” mua lại trái phiếu trước hạn

Theo VBMA, trong 3 tháng đầu năm bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 47,9% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương ứng khoảng 10.468 tỷ đồng.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tháng 3/2024 của Hiệp Hội trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến ngày công bố thông tin 29/03/2024, có 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 3 năm 2024 với tổng giá trị đạt 8.745 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Vinhomes phát hành 2 lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Đăng phát hành 2 lô trái phiếu kỳ hạn 1,5 năm và 3 năm với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Việt An phát hành lô trái phiếu kỳ hạn 2 năm với giá trị 1.250 tỷ đồng.

photo-1712513366122

Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 15.710 tỷ đồng, với 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng (chiếm 16,9% tổng giá trị phát hành) và 14 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 13.060 tỷ đồng (chiếm 83,1% tổng số).

Ở chiều ngược lại, theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã mua lại 8.031 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 3. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 21.834 tỷ đồng, giảm 31,6% so với cùng kỳ năm 2023. Bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 47,9% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 10.468 tỷ đồng).

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 7 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng với tổng giá trị khoảng 4,851 tỷ đồng (gồm lãi và dư nợ còn lại của trái phiếu) và 27 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 3 đạt 91.120 tỷ đồng, tăng 51,8% so với tháng 2/2024. Hầu hết các trái phiếu được giao dịch nhiều nhất đều do nhóm ngân hàng thương mại phát hành.

Cũng theo VBMA, trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 211.084 tỷ đồng. 37% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với khoảng 78,585 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 53.847 tỷ đồng (chiếm 26%).