Dự án Cảng hàng không Biên Hòa: Làm rõ việc giao đầu mối triển khai đầu tư

Sân bay Biên Hòa được quy hoạch là sân bay quốc nội khai thác lưỡng dụng trong thời kỳ 2021 – 2030. Tại dự án này, UBND tỉnh Đồng Nai được giao làm đầu mối triển khai đầu tư.

Liên quan tới việc triển khai đầu tư Dự án Cảng hàng không Biên Hòa, vừa qua, Văn phòng Chính phủ có công văn số 774/VPCP – CN gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, căn cứ theo quy định của Luật đầu tư theo phương thức PPP, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ GTVT kiến nghị rõ về việc giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án theo đúng Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ và làm cơ sở để trước ngày 20/2/2024 UBND tỉnh Đồng Nai triển khai các thủ tục đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời để bảo đảm đúng quy định và nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai cần phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về việc đầu tư theo phương thức PPP, Bộ Kế hoạch & Đầu tư được giao có ý kiến đối với việc giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án theo quy định của pháp luật, gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/2/2024.

Tháng 10/2023 trước đó, tại Dự án Cảng hàng không Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất giao địa phương này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện triển khai đầu tư Dự án.

Ảnh minh họa

Tháng 1/2024, Bộ GTVT gửi công văn số 464/VPCP – CN tới Văn phòng Chính phủ. Công văn cho rằng Luật Đầu tư theo phương thức PPP quy định việc kinh doanh Cảng hàng không được áp dụng phương thức PPP để đầu tư, khai thác (điểm a, khoản 1, Điều 4 và khoản 1, Điều 2, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ).

Trường hợp đầu tư xây dựng mới, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Cảng hàng không Biên Hòa là của Thủ tướng Chính phủ (quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12). Luật Đầu tư theo phương thức PPP cũng quy định cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án, bao gồm Bộ hoặc UBND cấp tỉnh (khoản 1, Điều 5); trong trường hợp thay đổi cơ quan có thẩm quyền hoặc dự án thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định giao một cơ quan làm cơ quan có thẩm quyền (khoản 3, Điều 5).

Quy hoạch Cảng hàng không Biên Hòa

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng mới Cảng hàng không Biên Hòa theo phương thức PPP.

Về chủ trương giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu phương án huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng mới Cảng hàng không Biên Hòa theo phương thức PPP, Bộ GTVT hoàn toàn trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng còn khó khăn.

Giai đoạn trước mắt, để có cơ sở nghiên cứu phương án đầu tư cho phù hợp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam để lập và phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Biên Hòa.