Ngắm cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ được Thủ tướng quyết định mở rộng gấp đôi sau khi thị sát

Ban đầu, cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ giai đoạn 1 chỉ có 2 làn xe nhưng sau một lần thị sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định gộp 2 giai đoạn làm một, bổ sung khoảng 500 tỷ đồng để triển khai 4 làn xe trong năm 2023.

(Nguồn ảnh: Thảo Quyên - An ninh Tiền Tệ, Hồng Quang - Tuổi Trẻ, Đại đoàn kết, Đầu tư tài chính)