TP. HCM: Giám sát việc xả rác trên 5 kênh rạch khu vực nội thành

Sở Xây dựng TP. HCM yêu cầu theo dõi, giám sát việc xả rác trên 5 hệ thống kênh rạch chính có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực nội thành là rạch Xuyên Tâm, kênh Hy Vọng, rạch Nhảy - Ruột Ngựa, rạch Bình Thái, rạch Bàu Trâu.

Để xây dựng địa bàn xanh - sạch - đẹp, UBND TP. HCM vừa ký ban hành quyết định triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người dân TP. HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường" năm 2024...

Là một trong những đô thị lớn nhất nước, TP. HCM đang phải chịu áp lực rất lớn về lượng rác thải ra môi trường. Theo thống kê, TP. HCM có khoảng 9.000 tấn rác phát sinh hàng ngày trên địa bàn. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 200 tấn rác được thu hồi, tái chế. Rác thải nhựa xuất hiện khắp nơi trên đường phố, đặc biệt là tại các kênh, rạch, sông.

xa-rac-2-1714220236.jpg
Rác được xả ra ngay tại sông, kênh, rạch

UBND TP. HCM cho biết, cuộc vận động nhằm góp phần duy trì những giải pháp được đánh giá đạt hiệu quả, đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, đơn vị, cơ quan trú đóng trên địa bàn.

Cuộc vận động cũng là cơ hội đưa ra các đề xuất nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã triển khai trong năm 2023, đưa hoạt động bảo vệ môi trường đạt hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2022 - 2025.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, trong giai đoạn 2024 - 2025, TP. HCM phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: Một, 80% phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được chuyển đổi, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng vệ sinh và bảo vệ môi trường theo quy định.

Hai, 80% trạm trung chuyển đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Ba, 100% khu phố, ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh, rạch, sông.

Bốn, tiểu thương tại các chợ dân sinh giảm 70% sử dụng túi ni-lông khó phân hủy dùng đóng gói, đựng sản phẩm cho khách hàng.

Năm, 95% phường, xã, trị trấn đạt tiêu chí sạch, xanh và thân thiện môi trường.

xa-rac-1-1714220236.jpg
Sở Xây dựng yêu cầu theo dõi, giám sát việc xả rác trên 5 hệ thống kênh rạch chính có chức năng tiêu thoát nước

Để triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP. HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” năm 2024 một cách sâu, rộng, Sở Xây dựng TP. HCM cũng có văn bản gửi tới UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện và các ban ngành, đơn vị có liên quan.

Sở Xây dựng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, xử lý kịp thời các điểm ngập nước cục bộ và ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới. Kiểm tra, xử lý các công trình, nhà cửa xây dựng lấn chiếm các cửa xả, hố ga thoát nước và hệ thống sông, kênh, rạch trên địa bàn TP. HCM.

Đặc biệt, Sở Xây dựng yêu cầu theo dõi và đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện quản lý, giám sát việc xả rác trên 5 hệ thống kênh rạch chính có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực nội thành là rạch Xuyên Tâm, kênh Hy Vọng, rạch Nhảy - Ruột Ngựa, rạch Bình Thái, rạch Bàu Trâu.

Ngoài ra, tổ chức thực hiện nạo vét, duy tu, bảo dưỡng hệ thống kênh rạch, hệ thống thoát nước theo phân cấp. Tăng cường liên kết, hợp tác khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực dự báo phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước. Sử dụng ứng dụng cảnh báo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (FEDS) để phục vụ công tác quản lý số liệu và dự báo ngập trên địa bàn thành phố.