Từ ngày 15/6: Thu tiền dịch vụ lập hồ sơ với xe được miễn kiểm định lần đầu

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các trung tâm đăng kiểm sẽ thu tiền dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe được miễn kiểm định lần đầu từ ngày 15/6. Mức giá lập hồ sơ là 46.000 đồng/xe.

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 11/2024/TT-BGTVT quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện với những xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định cùng tem kiểm định. Thông tư chính thức có hiệu lục từ ngày 15/6/2024.

Theo đó, mức giá lập hồ sơ phương tiện với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu là 46.000 đồng/xe. Giá in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định là 23.000 đồng/lần/xe. Mức giá này đã bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

thu-phi-lap-ho-so-1-1714880960.jpg
Chính thức thu tiền dịch vụ lập hồ sơ với xe được miễn kiểm định lần đầu từ ngày 15/6

Thông tư số 11/2024/TT-BGTVT cũng quy định, khi thu tiền, đơn vị đăng kiểm sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo các quy định hiện hành. Đơn vị có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ, nộp thuế đối với số tiền thu được, đồng thời có quyền quản lý, sử dụng số tiền còn lại sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Vào tháng 3/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư 02/2023/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó ô tô sản xuất mới và chưa qua sử dụng được miễn kiểm đăng kiểm lần đầu.

Cụ thể, miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, ô tô chở người các loại trên 9 chỗ chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm (năm sản xuất cộng 1 năm) và có đủ hồ sơ hợp lệ.

Để được cấp tem và giấy chứng nhận kiểm định lưu hành, chủ xe đến các trung tâm đăng kiểm làm thủ tục lập hồ sơ phương tiện nhưng không phải mang xe đến kiểm định trong dây chuyền như trước đây.

thu-phi-lap-ho-so-1714880960.jpeg
Năm 2023, có khoảng 500.000 ô tô thuộc diện được miễn kiểm định lần đầu

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, năm 2023 có khoảng 500.000 ô tô thuộc diện được miễn kiểm định lần đầu. Những trường hợp này, các chủ xe không phải chi trả 250.000 - 570.000 đồng tiền dịch vụ kiểm định (tùy theo từng loại xe).

Đại diện nhiều trung tâm đăng kiểm cho biết, dù không thực hiện kiểm định với xe mới thuộc diện miễn kiểm định lần đầu nhưng các đơn vị vẫn phát sinh chi phí lập hồ sơ xe, nhân công, quản lý lưu trữ hồ sơ của xe. Như vậy với khoảng 500.000 ô tô, năm ngoái, các trung tâm đăng kiểm giảm nguồn thu khoảng 132,6 tỷ đồng.

Do đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những xe được miễn kiểm định lần đầu. Trường hợp in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định do chủ xe bị mất thì thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện.

Quy định phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện cho ô tô được miễn đăng kiểm lần đầu là cần thiết và phù hợp. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi, nguồn thu cho các đơn vị đăng kiểm để duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu của doanh người dân và doanh nghiệp.