Xử phạt đến 1 triệu đồng nếu không phân loại rác thải rắn sinh hoạt

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, chậm nhất là ngày 31/12 năm nay, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân phải được thực hiện phân loại. Đến thời điểm đó, nếu cá nhân không thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đến 1.000.000.