Bộ Xây dựng đề xuất cá nhân chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn nhà trong 1 năm

Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có thể chỉ được bán, cho thuê 3 - 5 căn nhà trong một năm. Nếu vượt con số này, cá nhân phải lập doanh nghiệp. Đó là đề xuất mới đây của Bộ Xây dựng.

Trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản 2023, Bộ Xây dựng đề xuất cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có thể chỉ được bán, cho thuê 3 - 5 nhà/căn hộ trong một năm. Nếu vượt con số này, cá nhân phải lập doanh nghiệp.

Quy định này nhằm để xác định rõ hơn cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ. Bởi khoản 3 điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không phải thành lập doanh nghiệp, nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, Bộ Xây dựng đang đề xuất 3 phương án:

Phương án thứ nhất: Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai 3 - 5 nhà ở hoặc căn hộ chung cư trong một năm. Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê công trình xây dựng có sẵn, hoặc hình thành trong tương lai từ 5 - 10 công trình hoặc 5 - 10 phần diện tích sàn tại công trình trong vòng 1 năm.

Phương án thứ hai, Bộ Xây dựng đề xuất cá nhân bán, cho thuê bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng có diện tích đất từ 1.000m2 - 2.000m2 ở khu vực đô thị. Còn tại khu vực nông thôn, diện tích này trong khoảng từ 3.000m2 đến 5.000m2.

Bộ Xây dựng đang đề xuất 3 phương án để xác định kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Phương án thứ ba, kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ được xác định bằng việc cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ theo quy định tại khoản 3 điều 57 Luật Nhà ở. Cá nhân bán, cho thuê nhà ở có nguồn gốc từ nhận thừa kế hoặc nhà tình nghĩa, nhà tình thuơng, nhà đại đoàn kết mà cá nhân được các bên trao tặng.

Các trường hợp kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không phải thành lập doanh nghiệp hiện được quy định tại điều 5 Nghị định số 22 năm 2022. Tuy nhiên các tiêu chí này không chi tiết, cụ thể như trong dự thảo nghị định mới nhất.

Thông tin về đề xuất này của Bộ Xây dựng nhận được rất nhiều sự quan tâm, từ đó cũng có nhiều ý kiến đóng góp khác nhau. Có ý kiến nhận định đề xuất này rất hay, có thể giúp tránh những "cò" lướt sóng. Tuy nhiên, nên thêm vào quy định mức thuế thu nhập cá nhân cho việc chuyển nhượng dựa vào thời gian sở hữu nhà. Người này cũng cho rằng, bình thường mức thuế thu nhập cá nhân cho 1 lần giao dịch bất động sản là 2%. Nhưng, nếu sở hữu dưới 1 năm mà đã chuyển nhượng thì sẽ đánh thuế cao hơn, sau 3 - 5 năm mới chuyển nhượng thì được hưởng mức thuế 2%.

Lại có ý kiến cho rằng, đề xuất này có thể sẽ không mang lại hiệu quả bằng việc tăng thuế giao dịch bất động sản thứ hai trở lên, tăng thuế sử dụng đất hàng năm. Đặc biệt với bất động sản bỏ không thì thuế này càng cao hơn như như nhiều quốc gia khác đang làm để chống đầu cơ bất động sản.

Cũng có ý kiến nghi ngờ về tính khả thi của đề xuất này khi người chuyển nhượng bất động sản có thể tìm rất nhiều các kẽ hở để lách luật...

Được biết, dự thảo này của Bộ Xây dựng sẽ được lấy ý kiến đóng góp đến hết ngày 27/4.