Các luật liên quan đến thị trường bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 1/8

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có công điện về đẩy nhanh tiến độ xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng để sớm có hiệu lực. Dự kiến là 1/8/2024.

Ngày 26/5 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Công điện số 53/CĐ-TTg gửi đến Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các Tổ chức tín dụng theo thẩm quyền và trách nhiệm đã được giao.

Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 222/QĐ-TTg ngày 05/03/2024, số 202/TTg-NN ngày 26/03/2024. Quá trình xây dựng, ban hành cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan để đảm bảo đồng bộ, thống nhất của các văn bản pháp luật.

thi-truong-bat-dong-san-1716785361.jpg
Thị trường bất động sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ "ấm" lại sau khi các Luật liên quan có hiệu lực

Việc đẩy nhanh tiến độ này nhằm mục tiêu để các chính sách mới của 3 Luật liên quan đến thị trường bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng sớm được triển khai trong thực tiễn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Trước đó, Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở 2023 và khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5 năm 2024) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Theo đó, nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời triển khai ngay sau khi các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, các Tổ chức tín dụng được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm (dự kiến từ ngày 1/8/2024) và thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 25/05/2024.

Quá trình xây dựng, ban hành cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan để đảm bảo đồng bộ, thống nhất của các văn bản pháp luật. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Nêu quan điểm về việc các luật liên quan đến thị trường bất động sản, giới chuyên gia đều cho rằng, khi các Luật có hiệu lực sẽ giúp quá trình phục hồi thị trường bất động sản được rút ngắn, bước sang giai đoạn mới và có cơ hội vực dậy ngay trong năm 2024. Theo đó, với những quy định mới các nhà đầu tư có thể tiếp cận đất đai thuận lợi, phát triển dự án nhanh hơn, góp phần giải bài toán thiếu nguồn cung nhà ở trên thị trường.