Chỉ mất 3 phút để hệ thống tự động làm sạch tàu metro Nhổn - ga Hà Nội

Sau 1 tuần vận hành thử nghiệm để chuẩn bị đưa vào hoạt động từ tháng 7 tới, tàu metro Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành 7 kịch bản đề ra, trong đó có hệ thống rửa tàu tự động tại khu depot. Hệ thống rửa tự động có thể làm sạch một đoàn tàu chỉ trong vòng 3 - 4 phút.