Hà Nội: Khoảng 2.000 doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mại tập trung

Năm 2024, chương trình khuyến mại tập trung TP Hà Nội được tổ chức vào các tháng 5, 7, 11, thu hút từ 1.000-2.000 doanh nghiệp tham gia. Chương trình được tổ chức nhằm kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, phục hồi và phát triển kinh tế...