Suy thoái kinh tế và thất nghiệp: Mối bận tâm lớn nhất của người dân ASEAN

Trong kết quả Báo cáo khảo sát khu vực Đông Nam Á năm 2024 vừa được Viện nghiên cứu ASEAN (ISEAS- Yusof Ishak) công bố, với câu hỏi "3 thách thức hàng đầu nào mà khu vực ASEAN đang phải đối mặt?" thì có đến 57,7% số người được hỏi cho rằng đó chính là thất nghiệp và suy thoái kinh tế