Thông tin mới về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học tại TP HCM

Nhiều trường đại học tại TP. HCM đã đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh năm nay, đồng thời cũng thông tin về phương thức tuyển sinh.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã đưa ra dự kiến tuyển sinh năm 2024 là 1.400 chỉ tiêu cho 26 ngành đào tạo. Trường có 4 phương thức tuyển sinh là xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM, kết quả kỳ thi THPT 2024 và 2 phương thức xét tuyển học bạ kèm điều kiện.

Hai phương thức xét tuyển học bạ gồm: Một, xét tuyển học bạ 3 học kỳ (gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12), thí sinh có xếp loại hạnh kiểm học kỳ 1 lớp 12 từ khá trở lên; tổng điểm trung bình chung 3 học kỳ đạt từ 6,0 trở lên và tổng 3 môn tổ hợp xét tuyển học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên.

Hai, xét tuyển học bạ lớp 12, thí sinh cần xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6,5 trở lên, tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên.

Nhiều trường đại học đã đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh

Trường Đại học Công Thương TP. HCM dự kiến 7.000 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó 30% dùng phương thức tuyển sinh xét học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12. Thí sinh phải có trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên.

Tương tự, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM cũng dành 30% cho phương thức xét kết quả học tập THPT năm lớp 12 trong tổng số 8.000 chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2024. Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu từ 21 điểm. Riêng ngành dược học, thí sinh phải có thêm học lực lớp 12 xếp loại giỏi và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 24 điểm trở lên.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM cũng xét tuyển bằng học bạ THPT theo 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào điểm trung bình học bạ 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp, mỗi môn từ 5,0 trở lên.

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) tuyển sinh theo 3 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM và xét tuyển bằng học bạ. Riêng về xét học bạ, thí sinh nộp hồ sơ phải có tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển hoặc 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên.

Xét học bạ vẫn là phương thức được đa số các trường đại học lựa chọn

Năm 2024, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM dành khoảng 25-30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển học bạ, giảm 10% so với năm trước. Trường có trụ sở chính và 2 phân hiệu. Tại trụ sở chính, trường xét tuyển 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12). Thí sinh phải có điểm trung bình mỗi môn trong tổ hợp từ 6 trở lên. Ở hai phân hiệu, trường xét tổng điểm ba môn trong tổ hợp, mức nhận hồ sơ là 18 điểm.

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (UEL) dự kiến tuyển 2.600 sinh viên, tăng 200 so với năm ngoái. Trường dành phần lớn chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức (tối đa 50%). Thí sinh cũng có thể tham gia xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp (30-50% chỉ tiêu); ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP. HCM (tối đa 20%), xét chứng chỉ quốc tế kết hợp với học bạ hoặc chứng chỉ SAT/ACT/IB/A-Level (tối đa 10%); tuyển thẳng (5%).

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM dự kiến tuyển 3.900 sinh viên năm 2024, tăng 10% chỉ tiêu. Đặc biệt, sinh viên được tuyển vào trường với điểm cao thuộc 7 ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học sự sống sẽ nhận được học bổng toàn phần và bán phần (100% học phí và học bổng bán phần 50% cho năm học đầu tiên).