TP.HCM xin giảm hơn 2.400 tỉ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Để hạn chế điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho cùng một dự án nhiều lần, UBND TP.HCM đề xuất giảm 2.441 tỉ đồng vốn tại các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và không còn nhu cầu sử dụng vốn.

Tại kỳ họp 15 của Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X, UBND TP.HCM đã có tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Theo đó, năm 2024, TP.HCM được giao tổng số vốn đầu tư công là 75.577 tỉ đồng, trong 4 tháng đầu năm 2024, TP.HCM đã giải ngân được 6.225 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 7,9% vốn được giao. Tuy nhiên, để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được bổ sung vốn trung và dài hạn giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố đã trình HĐND xem xét, điều chỉnh tăng, giảm tương ứng 1.112 tỉ đồng.

xa-lo-ha-noi-1716106592.png

TP.HCM đề xuất điều chỉnh tăng vốn cho Dự án mở rộng đường Xa lộ Hà Nội

Cụ thể, thành phố xin điều chỉnh tăng 1.112 tỉ đồng để bố trí vốn thực hiện các dự án chuyển tiếp, khởi công mới đã được quyết định đầu tư, quyết định điều chỉnh dự án đầu tư; các dự án chuẩn bị đã tư đã được quyết định chủ trương; các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và các dự án trình HĐND.

Trong đó, điều chỉnh tăng vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài là 2,9 tỉ đồng; tăng vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho các huyện, TP.Thủ Đức hơn 317 tỉ đồng. Còn lại hơn 778 tỉ đồng, thành phố đề xuất điều chỉnh tăng vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách.

Đơn cử như dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (337 tỉ đồng), dự án mở rộng đường Xa lộ Hà Nội…Tuy nhiên, để không thay đổi mức vốn đầu tư công được giao năm 2024, thành phố đề xuất giảm số vốn tương ứng, chủ yếu tập trung điều chỉnh giảm vốn cho các dự án sử dụng vốn ngân sách tập trung.

Một số dự án bị giảm vốn lớn nhất có thể kể đến như bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án cải tạo rạch Bầu Trâu (424 tỉ đồng); dự án đầu tư từ Quỹ đầu tư mạo hiểm CNC9 (330 tỉ đồng)… 

Cùng với kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2024, UBND thành phố cũng có tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trước đó, hồi tháng 3/2024, UBND Thành phố đã báo cáo HĐND số vốn được bố trí có khả năng điều chỉnh giảm từ các dự án đã triển khai nhưng không sử dụng hết do giảm giá thông qua đấu thầu, giảm chi phí, không sử dụng chi phí dự phòng…khoảng 16.056 tỉ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay, một số dự án đã bố trí kế hoạch vốn 2024 đang được rà soát và chuẩn xác số liệu giải ngân dựa trên giá trị nghiệm thu, quyết toán của cấp có thẩm quyền trước khi điều chỉnh vốn trung hạn cho tất cả dự án theo kế hoạch, để đảm bảo hoàn thành dự án, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Do đó, để hạn chế điều chỉnh nhiều lần một dự án, UBND thành phố đã đề xuất giảm vốn trung hạn 2.441 tỉ đồng đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và không còn nhu cầu sử dụng vốn. Số vốn này thành phố sẽ cân đối, bố trí cho các dự án đủ điều kiện bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.