Triển khai hóa đơn điện tử với bán lẻ xăng dầu: Sẽ tăng cường thanh tra, xử lý sai phạm

Theo Tổng cục thuế, hiện nay việc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu đang được triển khai rộng. Nhiều địa phương có tỷ lệ đạt cao từ 90-100%. Thời gian tới, sẽ tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành HĐĐT...

Số liệu được công bố từ Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), tính đến ngày 26/2/2024, toàn quốc đã có 7.542 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã thực hiện phát hành HĐĐT đối với từng lần bán hàng theo quy định. Số lượng này đã tăng mạnh so với thời điểm ngày 1/12/2023 (5.849 cửa hàng).

Nhiều địa phương có tỷ lệ triển khai đạt cao như: Bắc Ninh đạt 100%, Đăk Lăk đạt 97%, Thanh Hóa đạt 95%, Yên Bái đạt 91%, Nam Định đạt 89%, Hà Nội đạt 88%, Hải Dương đạt 88%, Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 83%, Quảng Nam đạt 82%, Vĩnh Phúc đạt 81%,...

Nhiều địa phương có tỷ lệ triển khai hoạt động xuất hóa đơn điện tử đối với bán lẻ xăng dầu từ 90-100%.

Để thực hiện thành công việc áp dụng HĐĐT sau từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Tổng cục Thuế nhấn mạnh cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tại địa phương tạo sự đồng thuận trong việc triển khai.

Trước đó, ngày 28/2/2024, Bộ Tài chính cũng đã ban hành công văn số 2075/BTC-TCT gửi Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để phối hợp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thuộc và trực thuộc tại trung ương và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tích cực triển khai các giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện được việc phát hành HĐĐT đối với từng lần bán hàng theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CĐ-TTg, Công điện số 1284/CĐ-TTg.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về HĐĐT đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định, trong đó tập trung một số giải pháp bao gồm đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, thúc đẩy việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại địa phương.

Hoạt động triển khai hóa đơn điện tử đối với lĩnh vực bán lẻ xăng dầu nằm trong những nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia toàn diện của Chính phủ và các địa phương, bộ ngành thời gian qua. (Ảnh minh họa)

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp xác định cụ thể mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng, có lộ trình thực hiện cụ thể, ưu tiên thực hiện ngay trước các cửa hàng đã được đầu tư trang bị cột bơm xăng dầu điện tử có tính năng truyền nhận thông tin đến máy tính.

Với các Cục Thuế địa phương, cần tham mưu UBND các tỉnh và thành phố để thành lập các tổ công tác liên ngành kiểm tra việc triển khai áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đồng thời tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu.

Việc áp dụng HĐĐT đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu là một trong những nỗ lực mới nhất của Chính phủ trong việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia toàn diện thời gian qua. Theo đó, ngày 1/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1284/CĐ-TTg về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Trước đó nữa, ngày 18/11/2023, Thủ tướng Chính phủ cũng có Công điện số 1123/CĐ-TTg về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.