Từ 1/6, thi bằng lái xe được học lý thuyết trực tuyến

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 05/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 12-2017 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được sửa đổi. Người dân đăng ký thi lấy giấy phép lái xe có thể lựa chọn việc học lý thuyết theo hai hình thức học trực tiếp hoặc học online.