Từ ngày 1/1/2025, chứng minh nhân dân không còn hiệu lực

Dù còn thời hạn thì chứng minh nhân dân cũng chỉ được sử dụng đến ngày 31/12/2024. Nghĩa là, chứng minh nhân dân sẽ bị "khai tử" từ ngày 1/1/2025.
chung-minh-thu-nhan-dan-1711958355.jpg
Thẻ căn cước công dân còn giá trị thì người dân không nhất thiết phải đổi sang thẻ căn cước mới

Từ ngày 1/7, khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thì tên thẻ căn cước công dân sẽ thành thẻ căn cước. Thẻ căn cước công dân được cấp trước ngày 1/7/2024 mà vẫn có giá trị sử dụng thì không cần đổi. Người dân vẫn có thể dùng thẻ căn cước công dân đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Trường hợp công dân có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Trường hợp chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024, người dân vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý sử dụng thông tin từ chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng.

Điểm đáng lưu ý khi Luật Căn cước có hiệu lực là chứng minh thư nhân dân dù còn thời hạn cũng chỉ được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Tức là từ ngày 1/1/2025, chứng minh nhân dân sẽ bị “khai tử”.

chung-minh-thu-nhan-dan-2-1711958355.jpg
Chứng minh thư có hiệu lực đến hết năm 2024

Luật Căn cước mới mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước gồm: Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và công dân Việt Nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trẻ dưới 6 tuổi cũng sẽ được cấp thẻ căn cước từ 1/7, nhưng không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học.

Thẻ căn cước mới đã bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, đặc điểm nhận dạng, vân tay, thay vào đó là bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú. Thẻ căn cước sẽ thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt đối với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên và thông tin sinh trắc học về ADN cùng giọng nói nếu người dân tự nguyện cung cấp.

Trong thẻ căn cước mới sẽ có tích hợp thông tin sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy phép lái xe hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an cho biết, việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

chung-minh-thu-nhan-dan-1-1711958355.jpg
Những điểm mới trong Luật Căn cước

Ngoài ra, Luật Căn cước mới còn bổ sung một số quy định về căn cước cho người gốc Việt. Cụ thể, theo Điều 3 và Điều 30 Luật Căn cước: Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam, chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên. Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Luật Căn cước cũng bổ sung quy định cấp căn cước điện tử tại Điều 31 và Điều 32. Theo đó, mỗi công dân Việt Nam sẽ được cấp một căn cước điện tử. Căn cước điện tử này được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID). Người dân có thể sử dụng căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.