Dự án nợ thuế kéo dài sẽ bị thu hồi đất

Bộ Tài chính do biết, đối với các dự án chây ì, nợ thuế kéo dài, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, sẽ thu hồi đất theo quy định.

Bộ Tài chính vừa có công văn số 5258/BTC-TCT gửi các địa phương về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế gửi các địa phương.

Trong công văn, Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thu ngân sách năm nay tiếp tục khó khăn do nền kinh tế có độ mở lớn, chịu tác động đen xen nhiều mặt. Số nợ đọng thuế tại nhiều địa phương trong 4 tháng đầu năm có xu hướng tăng cao, đặc biệt các khoản nợ tiền sử dụng đất, thuê đất. Bên cạnh đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chưa cao. Nhiều người dân vẫn chưa có thói quen lấy hóa đơn khi tiêu dùng.

chay-i-nop-thue-1716958407.jpg
Các dự án không chịu nộp thuế, nợ thuế kéo dài, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, Ban chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thực hiện việc thu hồi đất theo quy định

Trong khi đó, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và đẩy mạnh việc đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo tỷ lệ nợ đọng thuế trên tổng số thực thu ngân sách nhà nước năm 2024 không vượt quá 8% và tổng số nợ thuế, phí đến cuối năm 2024 không vượt quá 5%, tính đến thời điểm ngày 31/12.

Do vậy, để đạt được mục tiêu này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh/thành phố (gọi tắt là Ban chỉ đạo) do lãnh đạo UBND các tỉnh, thành làm trưởng ban.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Ban chỉ đạo rà soát danh sách người nộp thuế có số nợ lớn trên địa bàn, xác định biện pháp thu hồi với từng đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ thuế, kịp thời có biện pháp cưỡng chế. Người nộp thuế chây ì sẽ bị công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dây dưa kéo dài, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) để sớm xử lý thu hồi nợ thuế. Các dự án không chịu nộp thuế, nợ thuế kéo dài, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, Ban chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thực hiện việc thu hồi đất theo quy định.

Ngành thuế cũng được yêu cầu tăng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với các cá nhân, người đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, đang bị cưỡng chế, nhất là trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

nop-thue-1716958549.jpg
Ngành thuế cũng được yêu cầu tăng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với các cá nhân, người đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

Trong thời gian qua, biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh được cơ quan thuế, hải quan áp dụng có xu hướng tăng thời gian qua. Có thể kể đến như mới đây, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã tạm hoãn xuất cảnh với ông Tào Quốc Tuấn là người đại diện pháp luật Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh tại Thanh Hóa – chủ đầu tư Khu đô thị Bình Minh.

Nguyên nhân do chi nhánh là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 27/5/2024, đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tương tự, ông Vũ Anh Tuân – Giám đốc Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort cũng bị hoãn xuất cảnh từ 28/5 do bị cưỡng chế thi hành thu hồi nợ thuế.

Trước đó, ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch HĐQT Trung Nam Group bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp có khoản nợ thuế hơn 21 tỉ đồng quá hạn (tính đến cuối tháng 3/2024) tại Cục Hải quan Khánh Hòa. Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/5 đến khi nào doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Năm 2023, thu hồi nợ thuế ước đạt 45.959 tỉ đồng; tổng số tiền nợ do ngành thuế quản lý ước đạt 163.866 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm trước đó. Nguyên nhân nợ thuế tăng do kinh tế chưa khởi sắc, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tài sản đều đã thế chấp ở ngân hàng nên dẫn đến tình trạng khó thu hồi, một số người nộp thuế rời bỏ thị trường làm tăng tiền nợ khó thu.