Hà Nội phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 28,8 m2

Theo kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu tổng diện tích sàn nhà ở năm 2024 đạt khoảng 7,147 triệu m2, trong đó dự kiến chỉ tiêu phát triển nhà ở riêng lẻ là 4,5 triệu m2.