Mới nhất: Trình Chính phủ mức tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7/2024

Với mức tăng 6%, lương vùng 1 sẽ được nâng lên 4,96 triệu đồng; lương vùng 2 là 4,41 triệu; lương vùng 3 đạt 3,86 triệu và lương vùng 4 là 3,45 triệu đồng.
Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6%

Mới đây, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chính thức khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Theo đó, mức tăng được Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất là 6%, tương ứng tăng 200.000 đồng - 280.000 đồng.

Với mức tăng này, lương vùng 1 sẽ được nâng lên 4,96 triệu đồng; lương vùng 2 là 4,41 triệu; lương vùng 3 đạt 3,86 triệu và lương vùng 4 là 3,45 triệu đồng. Hiện tại, lương của các vùng đang dao động từ 3,25 - 4,68 triệu đồng.

Cùng với mức lương tối thiểu vùng thì mức lương tối thiểu giờ cũng được tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024: Vùng 1 tăng lên 23.800 đồng; vùng 2 tăng 21.200 đồng; vùng 3 là 18.600 đồng và vùng 4 là 16.600 đồng.

Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất thời điểm tăng từ ngày 1/7/2024 để đồng bộ với chủ trương của Đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực Nhà nước. Điều này cũng đảm bảo thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện.

Vào giữa năm 2023, Hội đồng tiền lương đã họp để bàn tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024. Nhưng tại thời điểm này, Hội đồng tiền lương quốc gia chưa thể đánh giá hết được các tác động và dự báo tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo. Hội đồng cũng nhận thấy chưa hội đủ các căn cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất phương án điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu năm 2024.

Lương tối thiểu giờ cũng theo đó được tăng 6%

Cuối năm 2023, kinh tế vĩ mô ổn định, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của nền kinh tế toàn cầu khi mà lạm phát cơ bản được kiểm soát, tốc độ tăng GDP quý sau cao hơn quý trước, dù rằng mức tăng GDP chưa được như kỳ vọng. Nhận thấy thời điểm đã đến, Hội đồng tiền lương quốc gia tái khởi động phiên họp thứ hai vào ngày 20/12/2023.

Lúc này, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai mức tăng 6,48% hoặc 7,3%. Thời điểm tăng từ ngày 1/7/2024, cùng lúc với cải cách tiền lương khu vực Nhà nước. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mức tăng căn cứ trên kinh tế khởi sắc, đơn hàng doanh nghiệp tăng trở lại.

Còn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề xuất mức tăng 4,5% - 5%, bởi phải tính đến sức khỏe doanh nghiệp. Khi đơn hàng mới quay trở lại, thì giữ việc làm cho lao động quan trọng hơn.

Sau khi đàm phán, 16/16 thành viên Hội đồng bỏ phiếu thống nhất đề xuất Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu thêm 6%, tăng 200.000 - 280.000 đồng tùy vùng.

Ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia đánh giá, mức tăng 6% là hài hòa, chia sẻ khó khăn của cả lao động và chủ doanh nghiệp.

Đồng quan điểm như trên, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia cũng cho rằng mức tăng 6% là phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Cùng với mức tăng lương tối thiểu vùng này, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên để người lao động nâng cao năng suất, cùng doanh nghiệp vượt khó.