Người lao động có được tính lương cho những ngày nghỉ Tết dài hơn quy định?

Năm nay, có nhiều công ty cho nhân viên, người lao động nghỉ Tết dài ngày hơn so với quy định của Nhà nước, thậm chí nghỉ đến qua rằm tháng Giêng mới phải đi làm. Những ngày nghỉ này, người lao động có được tính lương hay không?

Chị Nguyễn Minh Trang (26 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) làm việc tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ. Mùng 5 Tết, trong khi nhiều người bạn đã vội vàng chuẩn bị để ngày mai trở lại làm việc thì chị Trang vẫn lên kế hoạch để đi chơi. Bởi, công ty chị Trang cho nhân viên nghỉ đến hết ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 24/2) mới phải đi làm.

Năm nay, rất nhiều doanh nghiệp giống như công ty của chị Trang cho nhân viên nghỉ Tết dài hơn quy định của Nhà nước. Vậy thời gian nghỉ Tết dài hơn quy định như vậy, người lao động có được nhận lương?

Điểm b, khoản 1, Điều 112 Bộ Luật Lao động quy định, người lao động được nghỉ 5 ngày vào dịp Tết âm lịch. Thời gian nghỉ này được hưởng nguyên lương. Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm phải đảm bảo quyền lợi này của người lao động. Nhà nước cũng luôn khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với các quy định của pháp luật về lao động.

Và công ty cho người lao động nghỉ Tết Nguyên đán dài hơn quy định không bị coi là trái luật. Tuy nhiên, khi thời gian nghỉ Tết dài hơn quy định của Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động cần có sự thỏa thuận rõ ràng về vấn đề tiền lương trong những ngày này để đảm bảo thu nhập cho người lao động cũng như tránh tranh chấp sau này.

Thời gian nghỉ Tết dài hơn quy định, người sử dụng lao động và người lao động cần có thỏa thuận rõ ràng về tiền lương

Nếu người sử dụng lao động và người lao động đã có thỏa thuận riêng về tiền lương từ trước thì thực hiện theo thỏa thuận đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đa số các công ty thường thỏa thuận nghỉ không hưởng lương hoặc tính trừ ngày phép còn dư trong năm trước của người lao động. Có vài công ty sẽ thỏa thuận một số tiền hỗ trợ nhất định cho người lao động trong thời gian nghỉ.

Trường hợp không có thỏa thuận nào khác giữa người sử dụng lao động và người lao động thì số ngày nghỉ Tết dài hơn so với quy định được tính là thời gian ngừng việc.

Theo khoản 1, Điều 99 Bộ Luật Lao động 2019, nếu công ty tự ý cho nghỉ thì phải trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động trong thời gian người lao động không được làm việc.

Trường hợp công ty gặp sự cố về điện, nước hoặc do dịch bệnh nguy hiểm, hỏa hoạn, thiên tai, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế nên phải cho người lao động nghỉ Tết dài hơn quy định thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc.

Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày trở xuống, tiền lương trả cho người lao động theo thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Còn thời gian ngừng việc trên 14 ngày, tiền lương trả cho người lao động do các bên thỏa thuận phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn lương tối thiểu.