Những quy định về thu hồi, không mang theo đăng ký xe, ai cũng cần biết

Cá nhân có thể nhận mức phạt từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng; còn với tổ chức, doanh nghiệp thì có thể bị phạt từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu không thực hiện thu hồi giấy đăng ký xe. Vậy bạn đã biết các trường hợp bị thu hồi chứng nhận đăng ký xe?

8 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe

Bạn đã biết các trường hợp bị thu hồi chứng nhận đăng ký xe? Dưới đây là 8 trường hợp bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe được quy định theo điều 23, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an:

- Trường hợp xe máy bị hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

- Trường hợp xe máy đã hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp xe máy bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

- Trường hợp xe máy nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

- Trường hợp xe máy xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

- Trường hợp xe máy là xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

- Trường hợp xe máy đã bị tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

- Trường hợp xe máy đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Thực tế, những trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số sau khi áp dụng biển số định danh thì việc chuyển nhượng, sang tên, đổi chủ được thực hiện nhiều nhất.

Với những trường hợp không thực hiện thu hồi xe, giấy đăng ký xe theo quy định sẽ bị phạt rất nặng: Cá nhân có thể nhận mức phạt từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng; còn với tổ chức, doanh nghiệp thì có thể bị phạt từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Ra đường không mang theo giấy đăng ký xe bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng

Mức phạt không không mang theo giấy đăng ký xe

Giấy chứng nhận đăng ký xe máy hay còn cà vẹt xe ghi nhận các thông tin có liên quan đến xe như: Chủ sở hữu, biển số xe, xe hiệu gì, các thông số kỹ thuật của xe.

Loại giấy tờ này rất quan trọng vì nó không chỉ xác minh quyền sở hữu xe mà còn dùng để xuất trình khi vi phạm luật giao thông hoặc khi có yêu cầu. Trường hợp xe bị mất cắp hoặc bị thay đổi số khung, số máy, công an sẽ dựa vào đó để điều tra và truy cứu trách nhiệm.

Nhiều người sợ mất nên khi ra đường không mang theo giấy tờ này. Tuy nhiên, nếu cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra mà không có thì sẽ bị phạt tiền.

Theo Nghị định 100/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 của Chính phủ), phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo giấy đăng ký xe.