TP. HCM: Ngăn chặn tình trạng dùng giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội "khống"

Khi tạo lập chứng từ điện tử về khám, chữa bệnh theo diện bảo hiểm, thủ trưởng, người đứng đầu cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của dữ liệu do đơn vị tạo lập.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức đã ký văn bản gửi Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, đồng thời phòng ngừa và phát hiện kịp thời các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).

bao-hiem-xa-hoi-1714801112.jpeg
Người dân làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội (Ảnh: Ngọc Dương)

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM yêu cầu giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh BHYT khi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động phải đảm bảo các nguyên tắc:

Thứ nhất, phải đúng người bệnh, phù hợp với hướng dẫn chuyên môn từ Bộ Y tế và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Tuyệt đối không lập hồ sơ khống, cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người không đủ điều kiện.

Thứ hai, phải bảo đảm tính pháp lý của nhân viên y tế cấp giấy nghỉ ốm (về thẩm quyền, thời gian hành nghề tại cơ sở y tế, phạm vi đăng ký hành nghề...). Đồng thời rà soát lại việc phân công bác sĩ được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chứng sinh, giấy ra viện....

Những trường hợp nhân viên y tế đã nghỉ việc hoặc không còn được phân công cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì phải thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội biết.

Thứ ba, liên quan đến đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải được thực hiện theo Điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. Cơ sở khám, chữa bệnh cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia để liên thông với Cổng giám định BHYT giúp đối soát trước khi giải quyết chế độ cho người lao động.

bao-hiem-xa-hoi-1-1714801112.jpg
Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải đảm bảo đúng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh

Thứ tư, tạo lập chứng từ điện tử về khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Thủ trưởng, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác cơ sở dữ liệu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo lập.

Thứ năm, thường xuyên rà soát việc thực hiện cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp có gia tăng đột biến cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc một nhân viên y tế cấp nhiều giấy nghỉ ốm trong thời gian ngắn, cơ sở khám, chữa bệnh phải tổ chức kiểm tra làm rõ và thông tin kết quả cho cơ quan bảo hiểm xã hội để kịp thời phối hợp xử lý theo quy định.

Thứ sáu, phải xác minh các trường hợp đề nghị thanh toán hưởng chế độ bảo hiểm xã hội mà không có dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT để cơ quan bảo hiểm xã hội làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ.

Ngoài ra, ông Dương Anh Đức còn đề nghị cơ sở khám chữa bệnh thường xuyên phổ biến, quán triệt cho nhân viên y tế về tội gian lận BHYT. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị, lĩnh vực công tác được giao quản lý, phụ trách.