TP. HCM: Thành lập 4.861 tổ bảo vệ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn

Trước áp lực đô thị hóa nhanh, gia tăng dân số cao khiến địa bàn diễn biến phức tạp, TP. HCM đặt ra vấn đề cấp bách phải có lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

TP. HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế trong vùng và của cả nước. Số liệu năm 2023, quy mô dân số TP. HCM là hơn 9,5 triệu người, chiếm 9,6% dân số cả nước. Thành phố có 312 phường, xã, thị trấn và 4.861 khu phố, ấp.

Quá trình phát triển, thành phố ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ áp lực gia tăng dân số cao, nhất là các địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, đặc điểm diễn biến khá phức tạp. Do đó, thành phố đặt ra yêu cầu phải sớm xây dựng lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

to-bao-ve-1719117632.jpeg
Mỗi khu phố, ấp tại TP. HCM sẽ thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Trước vấn đề cấp bách này, sáng 22/6, tại Kỳ họp thứ mười sáu khóa X, HĐNĐ TP. HCM đã ban hành nghị quyết về xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, mỗi khu phố, ấp thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Số lượng thành viên bố trí theo quy mô nhân khẩu của từng khu phố, ấp. Với các khu phố, ấp có quy mô đến 2.700 nhân khẩu được bố trí 3 thành viên, bao gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên. Đối với các khu phố/ấp có từ 2.700 - 3.600 nhân khẩu được bố trí thêm 1 tổ viên và tăng thêm đủ 900 nhân khẩu thì bố trí thêm 1 tổ viên.

Hiện tại, TP. HCM có 4.469 khu phố/ấp có số nhân khẩu dưới 2.700 người và 2 khu phố ấp có số dân đông nhất với nhân khẩu từ 6.301 đến 7.200 người. Như vậy, trên cơ sở Nghị quyết, trên địa bàn sẽ thành lập 4.861 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với tối đa 15.031 thành viên.

Trong đó, 4.469 tổ có tối đa 3 thành viên, 348 tổ có tối đa 4 thành viên, 36 tổ có tối đa 5 thành viên, 6 tổ có tối đa 6 thành viên và 2 tổ có tối đa 8 thành viên.

to-bao-ve-1-1719117632.jpg
TP. HCM sẽ thành lập khoảng 4.861 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với tổ trưởng là 6,5 triệu đồng/người/tháng, tổ phó là 6,3 triệu đồng/người/tháng và tổ viên là 6 triệu đồng/người/tháng. Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 100% số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng và được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế hàng năm.

Khi làm nhiệm vụ từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự được bồi dưỡng 60.000 đồng/người/đêm, không quá 10 đêm/người/tháng. Khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ thì mức bồi dưỡng là 600.000 đồng/người/ngày.

Theo nghị quyết này, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị và được địa phương tổ chức công tác tập huấn, diễn tập, hội thi...

Khi được cử đi huấn luyện, bồi dưỡng, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân. Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được hỗ trợ phương tiện đi lại, ăn, nghỉ theo quy định hiện hành.