Người dân được bấm biển số online trên VNeID từ ngày 1/8

Trong thông tư mới nhất vừa được Bộ Công an ban hành có nội dung: Từ ngày 1/8, khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, người dân có thể bấm biển số trên VNeID thay vì làm trực tiếp.

Từ 1/7, công dân Việt Nam chỉ sử dụng duy nhất tài khoản trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Theo có hàng chục dịch vụ công như đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, dịch vụ liên thông trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai tang, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, nhận cảnh báo hết hạn thẻ căn cước công dân gắn chip…

Mới đây, VNeID còn được tích hợp thêm việc bấm biển số. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư 28/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới. Thông tư quy định, từ ngày 1/8, khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, người dân có thể bấm biển số trên VNeID thay vì làm trực tiếp.

bien-so-1720312113.jpg
Từ ngày 1/8, người dân có thể bấm biển số xe qua VNeID

Cụ thể, công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên VNeID hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Chủ xe không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe; đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Khi nhận chứng nhận biển số và đăng ký, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký xe phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản cà số máy, số khung, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp chủ xe không nộp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc thông tin bản cà số máy, số khung không đúng với thông tin đã kê khai thì phải mang xe trực tiếp đến để cà số máy, số khung và nhận kết quả đăng ký xe.

Cũng theo quy định mới của Bộ Công an, khi chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên VNeID thì sẽ nhận được thông báo về biển số xe và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua VneID, địa chỉ thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại. Sau khi thanh toán thành công, chủ xe sẽ nhận được thông báo đã hoàn thành nộp lệ phí.

bien-so-1-1720312113.jpg
Biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của chủ xe (Ảnh: Minh Hòa)

Với cán bộ đăng ký xe, Thông tư 28/2024 nêu rõ cần thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, VNeID chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe (không phải thực hiện kiểm tra thực tế xe, cà số máy, số khung, chụp ảnh theo quy định về quy trình nghiệp vụ đăng ký xe).

Cùng với đó, in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền ký duyệt hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe; ký số chứng nhận đăng ký xe để trả kết quả về cổng dịch vụ công, VNeID theo quy định. Trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua dịch vụ bưu chính công ích.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định: Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe là tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp tổ chức chưa có mã định danh thì sẽ quản lý theo quyết định thành lập, mã số thuế hoặc giấy tờ tương đương.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng không sử dụng được hoặc chuyển quyền sở hữu, chủ xe được giữ lại số biển số trong 5 năm để đăng ký cho xe khác của mình. Quá thời hạn, biển số đó sẽ bị cơ quan đăng ký xe thu hồi, nhập vào kho để đăng ký, cấp cho cá nhân, tổ chức khác, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn với biển số xe trúng đấu giá.